Et historisk tilbageblik på starten af Måløv Musikforening...

Måløv Musikforening blev oprettet i 1996 på initiativ af et af Måløvs aktive musikmennesker, Jørgen Jensen. Så tidligt som i 1970 forsøgte Jørgen Jensen at skabe interesse for klassisk musik i Måløv ved at etablere ”Måløv Musikkreds”, som ikke var en egentlig forening men blot en håndfuld Måløvborgere, der arrangerede nogle få koncerter med unge musikere.

Måske var tiden ikke moden dengang til en musikforening i Måløv. Der skulle i hvert fald gå mere end 25 år, før forsøget blev gentaget.

Vi er fremme ved foråret 1996, hvor Jørgen Jensen efter en koncert i Sognegården, arrangeret af menighedsrådet ved Måløv kirke, talte med nogle af tilhørerne samt organisten, om tiden nu var inde til, at der kunne oprettes en musikforening i Måløv.
Andre musikinteresserede fra lokalområdet blev nu kontaktet, og snart var der dannet en arbejdsgruppe, som med ildhu gik ind for den gode idé.

Gennem et samarbejde med organist og menighedsråd og med mulighed for at afholde koncerterne på Sognegården kunne den første koncert med Kontrakvartetten afholdes i september 1996. Koncerten var en stor succes med over 100 tilhørere. Der var lagt lister frem, som tilhørerne efter koncerten kunne skrive sig på, hvis de var interesseret i at blive medlem af Måløv Musikforening. Det var der heldigvis mange, der var. Arbejdsgruppen kunne derefter gå i gang med at træffe aftaler med ensembler om de følgende koncerter.

1996 var kulturbyår. I den anledning var der afsat penge til at gennemføre en række kulturelle arrangementer i kommunen. Måløv Musikforening fik bevilget et beløb af disse penge. Endvidere bevilgede Ballerup Kommune en underskudsgaranti for afholdelse af sæsonens koncerter.
Der blev også ansøgt om støtte hos Statens Musikråd, samt Københavns Amt og sammen med de indbetalte medlemskontingenter var der hermed skabt et økonomisk grundlag for at gennemføre den første sæson 1996-97 med stort fremmøde til alle fire koncerter. Måløv Musikforening var således en realitet.

Ved den stiftende generalforsamling blev de fleste fra arbejdsgruppen indvalgt som bestyrelse for musikforeningen. Jørgen Jensen blev valgt som formand og virkede som sådan indtil 2006, hvor han efter eget ønske afgav posten, som blev overtaget af Grete Mortensen.

Sommer 2022 blev formandsposten overtaget af Lene Hansen.